تبلیغات
تاریخ ایران باستان - اردشیر دوم
به امید پیشرفت ایران و ایرانی

اردشیر دوم

پنجشنبه 13 آبان 1389 06:15 ب.ظ

نویسنده : محمد
ارسال شده در: ساسانیان ،

اردشیر دوم از۳۷۹ تا سال ۳۸۳ میلادی، پادشاه ساسانی بود. برادر شاپور کبیر یا شاپور دوم بود که بعد از او به تخت نشست.

نقش اردشیر دوم ساسانی ، طاق بستان
درهنگام جلوس بیش از هفتاد سال از عمرش می گذشت.اردشیر شاهی بود بسیار سست ولی نیک فطرت از وقایع سلطنت او این است که تمام عوارض را موقوف کرد و از اینجهت موسوم به اردشیر خیر گردید. در سال چهارم او را خلع کردند.در روی سکه‌های این پادشاه عبارت کَرپ کَرتار دیده می‌شود که به معنی نیکو کردار است.در نقش اردشیر دوم که در طاق بستان است، اهورامزدا حلقه سلطنت به پادشاه عطا می‌کند. در پشت سر شاه مهر ایستاده‌است و از انوار اشعه که بر گرد سرش هاله بسته شناخته می‌شود.پیشین:
شاپور دوم
شاهنشاه ساسانی

۳۷۹ - ۳۸۳ میلادی

پسین:
شاپور سومدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -