تبلیغات
تاریخ ایران باستان - آذر نرسی
به امید پیشرفت ایران و ایرانی

آذر نرسی

سه شنبه 27 مهر 1389 09:06 ب.ظ

نویسنده : محمد

آذرنرسی یا آذرنرسه در سال ۳۰۹ میلادی، پادشاه ساسانی بود. بعد از پدر هرمز دوم برتخت نشست.  بعد از مرگش در سال ۳۰۹ میلادی شورش و جنگ داخلی در گرفت.  آذر نرسه که یکی از پسران هرمز دوم از زن اول او بود، به سلطنت رسید. ولی چون اعیان و نجبای مملکت را ناراضی نمود، پس از چند ماه از سلطنت خلع شد. سپس او را کشتند. بنابر این منتظر بودند، زن هرمز دوم بزاید و تاج پادشاهی را در خوابگاه زن هرمز دوم که آبستن بود، آویختند و بچه‌ای را که در شکم داشت، پادشاه نامیدند. این فرزند همان شاپور دوم ملقب به ذوالاکتاف بود.

پیشین:
هرمز دوم
شاهنشاه ساسانی

۳۰۹ میلادی

پسین:
شاپور دوم



دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -