تبلیغات
تاریخ ایران باستان - هرمز دوم
به امید پیشرفت ایران و ایرانی

هرمز دوم

سه شنبه 27 مهر 1389 08:55 ب.ظ

نویسنده : محمد

هرمز دوم از ۳۰۲ تا سال ۳۰۹ میلادی، پادشاه ساسانی بود. او پسر نرسی بود که پس از کناره‌گیری پدر از سلطنت به پادشاهی رسید.

 
هرمز دوم، بر روی سکه
در مشرق درگیریهایی با کوشانیان یافت اما با ضعف و فترتی که در کارها می دید از عهدهٔ مقابله با آنها برنیامد. ناچار از راه صلح درآمد. از شاهان ساسانی هرمز دوم یگانه شاهی است که در سکه‌های او، صورت شاه و ملکه که از حیث وجاهت معروف بود، با یکدیگر نقش شده اند. این شاه به عدالت خواهی موصوف بود و به بسط دادگستری کوشید و بر آبادی ایران افزود ولی مدت سلطنت او کوتاه بود. وی در جنگ با اعراب کشته شد.
 
پیروزی هرمز دوم، در نقش رستم
پس از هرمز دوم پسرش آذرنرسه بر تخت نشست.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -